Read Umut: Hayat Akan Bir Sudur - (eBooks, ePUB, PDF, Downloads)

Ayse Kulin

Osmanl?’n?n gozdesi Bosna bir imza ile elden c?karken,Kulin ailesi Bosnadan Istanbula goc ediyor, coken imparatorlugun son maliye naz?r? Ahmet Resat surgune gidiyordu.Sabahat ile Aram?n ask? ise tehcir olaylar?n?n ac?s?na yenik dusmeyecekti.Yeni bir cumhuriyet, yeni bir sehir ve yeni bir yuva kurulurken hayat hep akan bir suydu Sitare, Muhittin ve herkes icin...Sava

Title : Umut: Hayat Akan Bir Sudur
Author :
Rating : 5
ISBN :
Format Type : Hardcover
Number of Pages :


Books Related with Umut: Hayat Akan Bir Sudur by Ayse Kulin

  • Asl?nda Ozgursun
  • Asl?nda Ozgursun
  • Black Milk: On Writing, Motherhood, and the Harem Within
  • Huzun