Read Firarperest by Elif Shafak - Free eBooks Download

Elif Shafak

Tad?na doyulmaz, kimi zaman k?sk?rt?c?, kimi zaman sakinlestirici ama ruhu hep ozgur kalan yaz?lar....Insan ki esrefi mahlukatt?r, icindeki semavi ozu kesfetmekle yukumludur. C?kacaks?n yollara, kendine dogru git gidebildigin kadar. Kesif boynumuzun borcudur. Kendimizi kesfetmek, ask? kesfetmek, dunyay? kesfetmek, Otekini kesfetmek...(…)Cak?l? kalmamak s?rf al?skanl?klard

Title : Firarperest
Author :
Rating : 10
ISBN :
Format Type : Hardcover
Number of Pages :


Books Related with Firarperest by Elif Shafak

  • Su(Uyumsuz Defne Kaman?n Maceralar? 1)
  • Beraber Yuruduk Biz Bu Y?llarda
  • Umut: Hayat Akan Bir Sudur
  • Su(Uyumsuz Defne Kaman?n Maceralar? 1)